Skeppsbron i ljus
 

Skeppsbron i ljus

Storlek: 80 x 80 cm