Bilder från utställning på Galleri Greger, Stockholm i april 2019.